मोबाइल अनुप्रयोग

तपाईंको मोबाइलबाट छिटो छिटो जानको लागि आज हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र शिपमेंट अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस् र अनुप्रयोगमा अधिक प्रत्यक्ष।

डाउनलोड एन्ड्रोइड र एप्पल को लागी श्मिट कपडाको मोबाइल अनुप्रयोग

वा तल तपाईंको फोनबाट QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्